Canche l rauscé achiet via de na funtana,
che regor do si aghel tres palusc y pastures vërdes,
l vënt che nes nvieia a audì si usc
suflan danter la rames di lëns, lascian nsci balé la pleces,
y arlevan l’eguies su al’auta danter la montes te si jol …
pernanche chësc bel se trasfurmea dan nosta uredles te mujiga,
y canche la muntanioles devënta nteressantes da cunscidré,
te chël mumënt se à pona descedà te nëus
velch de senificant y grant.